Kontakt podaci Direktora i uposlenih po službama u JU “Centar za kulturu” Goražde

Direktor sa menadžment funkcijom i službama:

Referent općih poslova (Tehnički sekretar)

Stručni saradnik za pravne poslove

Blagajnik-materijalni i finansijski knjigovođa

SLUŽBA ZA KULTURNO-UMJETNIČKU DJELATNOST:

Šef službe za kulturno-umjetničku djelatnost

Stručni savjetnik za muzeološke poslove

BIBLIOTEKA S IZDAVAČKOM DJELATNOŠĆU:

Šef službe-poslovi biblioteke i pravni poslovi

Novinar

Reporter-fotograf

TEHNIČKA SLUŽBA:

Šef tehničke službe

Koordinator u muzičkoj produkciji, majstor tona i kinooperater

Koordinator u muzičkoj produkciji, majstor tona i kinooperater

 

 


KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM FORME