TENDERI I TENDERSKA DOKUMENTACIJA

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________OBJAVLJENO: 30.06.2017. godine

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA MUZIČKE OPREME
 2. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

 3. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – ŠTAMPANJE NOVINA “GLAS GORAŽDA”
 4. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

 5. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA MATERIJALA ZA GRIJANJE
 6. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 20.07.2017. godine

 1. TENDERSKA DOKUMENTACIJA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA (Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova, oluka i okapnica na objektu JU“Centar za kulturu“ Goražde)
 2. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 20.02.2018. godine

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 14.03.2018. godine

 1. OBAVIJEST O REALIZACIJI UGOVORA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 19.03.2018. godine

 1. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBE MUZIČKA OPREMA
 2. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 06.06.2018. godine

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – “BROTHERS” D.O.O LJUBUŠKI

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 28.06.2018. godine

 1. OBAVIJEST O REALIZACIJI UGOVORA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 05.07.2018. godine

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – OFF-SET D.O.O. TUZLA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 30.07.2018. godine

 1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 02.08.2018. godine

 1. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PELETA ZA GRIJANJE

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 05.10.2019. godine