TENDERI I TENDERSKA DOKUMENTACIJA__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 30.06.2017. godine

  1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA MUZIČKE OPREME
  2. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

  3. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – ŠTAMPANJE NOVINA “GLAS GORAŽDA”
  4. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

  5. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – NABAVKA MATERIJALA ZA GRIJANJE
  6. OBRAZAC O REALIZACIJI UGOVORA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 20.07.2017. godine

  1. TENDERSKA DOKUMENTACIJA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA (Predmet nabavke: Sanacija ravnog krova, oluka i okapnica na objektu JU“Centar za kulturu“ Goražde)
  2. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 20.02.2018. godine

  1. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 14.03.2018. godine

  1. OBAVIJEST O REALIZACIJI UGOVORA

__________________________________________________________________OBJAVLJENO: 19.03.2018. godine