Demant na objavljeni tekst na zvaničnoj stranici JP RTV BPK Goražde

Grijna sezona počinje 15. oktobra, pripremajući se za grijnu sezonu uporedo smo razgovarali sa predstavnicima JP RTV BPK Goražde o načinu zagrijavanja prostorija koje koristi JP RTV BPK Goražde. Za ovu sezonu dogovorili smo da se obezbijedi 15 tona energenta /peleta/ o čemu smo ih i pismeno obavijestili jer je grijna sezona na pragu.

Menadžment JP RTV BPK Goražde za grijnu sezonu 2020/2021  nije obezbijedio niti jedan kilogram energenta. Ponudili smo im potpisivanje Ugovora za zagrijavanje prostorija  koje koriste sa odgođenom sukcesivnom nabavkom energenta na šta nisu pristali.

Napominjemo da smo ponudili najniže vrijednosti grijanja na granici cijene koštanja.

JU Centar za kulturu za grijnu sezonu mora obezbijediti minimalno 15.000,00 KM za nabavku energenta, a u situaciji u kakvoj se trenutno nalazi nije u mogućnosti obezbijediti isti.

Od 2016.godine kada smo instalirali kotao na pelet JP RTV BPK Goražde je imao grijanje za sve ove godine za uzvrat oni su za sve ove godine participirali nabavci samo tri tone energenta /peleta/.

Nije korektno da se od Centra za kulturu traži da i dalje nosi sav teret aktivnosti oko zagrijavanja prostorija koje koristi JP RTV BPK Goražde.

Što se tiče adaptacije prostora kancelarije koju koristi JP RTV BPK Goražde kaoi dijela ravnog krova  nije u moguće bez projketa o sufinansiranju izvršiti.

Predmjer radova adaptacije kancelarijskog prostora i dijela ravnog krova uz zahtjev uputili smo prema Vladi BPK Goražde da nam pomogne, a kompenzaciju ćemo uraditi na ime zakupnine za poslovne prostorije.

U nadi da ćemo naći zajednički interes u rješavanju dobrih poslovnih odnosa, a sa naše strane su ih imali, ostajemo i dalje za sve vrste dogovora na obostrano zadovoljstvo.

 

                                                                                                                                                 Direktor, Murat Fejzić