Donacija Narodnoj biblioteci Goražde od publiciste, novinara, fotografa i slikara, Alije Kadrića, te njegovog prijatelja i stvaraoca Ragipa Sijarića

27 primjeraka knjiga zaprimila je Narodna biblioteka JU “Centar za kulturu” Goražde, a radi se o donaciji od publiciste, novinara, fotografa i slikara, Alije Kadrića, te njegovog prijatelja i stvaraoca Ragipa Sijarića, koji trenutno žive i stvaraju u Švedskoj.
Želja našeg donatora gosp.Alije Kadrića je da iduće godine posjeti i neke gradove u BiH među kojima je i naš grad kako bi predstavio svoja i Ragipova djela, što nam svakako čini veliko zadovoljstvo.
Menadžment i uposleni u Narodnoj biblioteci JU “Centar za kulturu” Goražde, se zahvaljuju na poklonjenim knjigama i raduju se što skorijem susretu u našem gradu.