Gradačački i goraždanski centri kulture potpisali Memorandum o saradnji

U prostorijama JU “Centar za kulturu” Goražde potpisan je Memorandum o saradnji između JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac i JU Centar za kulturu Goražde. Naime, nakon dobre prethodne suradnje na polju kulture i zajedničkih interesa iz ove oblasti došlo je do dogovora o potpisivanju Memoranduma o daljnjoj suradnji direktorice JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ iz Gradačca Nadire Duraković i direktora JU Centar za kulturu Jasmina Bešlije.
Ovaj Memorandum trasira put o daljnoj suradnji i poboljšanju uvjeta rada u ovim ustanovama, kao i uzdizanje kulture na mnogo veći nivo, kroz razne sadržaje kojima se bave ove ustanove, a koju ova oblast svakako zaslužuje.
Direktorica Duraković predsjednica je mreže nezavisnih kinoprikazivača , čime se i otvorio put za bolji rad što se tiče filmskih projekcija u našem gradu, i na svim drugim poljima kojima se bavi JU Centar za kulturu.
JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ iz Gradačca od 1965. godine ima djelatnosti: bibliotekarstva, informisanja, muzejska zbirka i organizacija kulturnih dešavanja i filmskih projekcija, pozorišne predstave, koncerti i druge priredbe.
Autorica: Sudba Turčalo