Izložba “Goražde u srednjem vijeku” povodom prvog pomena Goražda u historiji

U povodu prvog pomena našeg grada u historijskim dokumentima u Zavičajnom muzeju Goražde otvorena je tematska izložba “Goražde u srednjem vijeku” koja sadrži brojne dokumente iz dubrovačkog arhiva. Dokumente je pripremio dr. Enes Dedić, ostale info panele i predmete je pripremio Admir Džemidžić, dok je za dizajn bio zadužen Mehmed Bajrović.
Iz Zavičajnog muzeja Goražde za Glas Goražda kažu kako su organizovali ovu izložbu jer ovaj datum nikada nije adekvatno obilježen.
„Došli smo na ideju da bi bilo lijepo napraviti jednu izložbu zanimljivih lokaliteta Goražda koji govore o bogatoj srednjovjekovnoj prošlosti i dokumenata u kojima se spominje Goražde. Tako sam sa kolegom doktorom Enesom Dedićem pričao i on se oduševio idejom i pristao da pripremi te neke dokumente iz dubrovačkog arhiva. Poslikao je nekih 30ak sporazuma u kojima se spominje Goražde“, kazao je Admir Džemidžić, kustos u Zavičajnom muzeju Goražde, i dodao da su time napravili simbiozu historiografskog i arheološkog konkteksta.
Vjeruje se da je Goražde, kao neko manje naselje, i starije, ali se prvi put spomenulo u sporazumu od prije 648. godina.
„Iz toga se vidi da je to bio trg i trgovište i da je trgovina bila veoma razvijena ovdje. Iz ovih dokumenata koji se nalaze na izložbi može se vidjeti da su se naši ljudi dolje u Dubrovniku dosta zaduživali kod Dubrovčana koji su bili imućniji, možemo isto vidjeti da smo mi odavde izvozili dosta vosak, kože, rude željeza iz centralne Bosne, pa preko Goražda u Dubrovnik i dalje u Italiju“, pojasnio je Džemidžić.
Ovo dokazuje da je ovo bio živ kraj u srednjem vijeku i da je ovdje bila jedna bitna transverzala, kaže Džemidžić.
„Dolina Drine je uvijek bila prirodni put za dalje, za Carigrad, za Dubrovnik, unutrašnjost Srbije, unutrašnjost Bosne i dalje prema Evropi. Ovom izložbom pokušali smo da damo jedan omaž tom vremenu“, zaključuje Džemidžić.
Dokument u kojem se prvi put spominje naš grad nalazi se u Historijskom arhivu u Dubrovniku u seriji „Diversa cancellare” u knjizi broj 24 na foliji br. 129, te je pisan 28. marta 1376. godine.
Prevod dokumenta glasi:
“Ivan Ogrei iz Dubrovnika šalje za Goražde tri tovara soli. Karavan iz Dubrovnika za Goražde povjeren je Staveru Gradetiću iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa, za cijenu od 12 perpera po tovaru. Također, Gradetić će u Goraždu natovariti tri tovara koža i dopremiti ih u Dubrovnik po cijeni od 3 perpera po jednom tovaru. Težina svakog tovara koža mora iznositi 400 libri”.
U drugoj polovini XIV vijeka, naši krajevi doživljavaju veliki privredni razvoj koji će u narednom periodu dobiti još veći zamah. Dolina rijeke Drine stvorila je povoljne uslove za saobraćaj, tu je u prvom redu saobraćajna arterija poznata kao „Via Drine“.
Autor: Alem Bajramović