IZLOŽBA NARODNIH NOŠNJI IZ KOLEKCIJE ANIP CENTRA ZA KULTURU GORAŽDE

U sklopu sadržaja Festivala prijateljstva predstavljena je kolekcija narodnih nošnji Ansambla narodnih igara i pjesama koji djeluje u okviru Centra za kulturu Goražde. Izložbu je zvanično otvorio gradonačelnik garda Goražda dr.sci. Muhamed Ramović. Mnogobrojni posjetitelji imali su priliku pogledati nošnje naroda Bosne i Hercegovine, a svi gosti uživat će u ovoj izložbi koja će biti otvorena tokom sedmodnevnog trajanja Festivala.

Stećci, svjetska baština – izložba panoa sa stećcima upisanih na Listu svjetske baštine

Nakon što su u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine do sada održane već četiri izložbe i to u općinama Sokolac, Šekovići, Kladanj i Olovo, povodom Festivala prijateljstva bila je prilika da se i u Goraždu omogući promocija ove kulturne baštine. Ovom prilikom gradonačelnik grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović i Adi Džemidžić kustos Zavičajnog muzeja u Goraždu – govorili su o važnosti ove kulturne baštine koja je od izuzetnog značaja i da su počastvovani upisom na UNESCO listu svjetske baštine.

Ove godine obilježava se i 25. godina članstva BiH u UNESCO-u istakla je Šejma Malanović – Adilović, predstavnica Ministarstva civilnih poslova BiH ( Sektor za kulturu) te dodala kako je ova izložba dio aktivnosti u okviru obilježavanja ove godišnjice.
Malanović – Adilović također je istakla kako je ovo prilika za naše građane da se upoznaju koje su to nekropole koje su počastvovane upisom na UNESCO-u listu svjetske baštine. Naravno treba naglasiti da je važan fenomen stećka kao takav, ne samo nekropole odnosno stećci koji su upisani kao svjetska baština što nas obvezuje da vodimo računa i o drugim brojnim nekropolama koje nisu na listi, ali su vrijedan dio našeg kulturnog blaga.

Malanović – Adilović predstavnica sektora je spomenula da je ovo Evropska godina kulturne baštine, godina u kojoj se širom Evrope organiziraju brojni događaji posvećeni kulturnoj baštini, a sve sa ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i značaju kulturne baštine tako i kod stanovništva jer je jedino tako moguće osigurati sveobuhvatnu zaštitu i očuvanje našeg kulturnog blaga.

S.Turčalo
Foto: D. Nemec