JU „ Centar za kulturu“ Goražde posjetili studenti Internacionalnog Univerziteta Goražde

JU „ Centar za kulturu“ Goražde posjetili su studenti Internacionalnog Univerziteta Goražde, smjer Menadžment i  Fizikalna medicina.