K O N K U R S za izradu najuspješnijih literarnih radova u okviru manifestacije „DRINSKE VEČERI DJEČIJE POEZIJE“

Pozvimo Vas da kao i ranijih godina učestvujete na tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji „Drinske večeri dječije poezije“ Goražde 2020. koja se održava 24 put u organizaciji JU Centar za kulturu, osnovnih škola BPK Goražde i škola iz susjednih opština.

Ova manifestacija nam je posebno važna jer već godinama animiramo učenike ka literarnom stvaralaštvu, razvoju ljubavi u međusobnim odnosima i proširujemo našu uspješnu saradnju.

Konkurs sa ovogodišnjim temama za izradu literarnih radova u stihu za učenike od I do V razreda –„Drugarstvo je naša najveća moć“ i za učenike od VI do IX razreda za izradu literarnih radova u stihu – „Lijepo je ime mog rodnog mjesta“.

Napomena: U slučaju da se u našem kantonu nastava bude održavala on line, uslijed pojave virusa Covid19, radovi se mogu dostaviti  na e-mail adresu Centra za kulturu: czkgz@bih.net.ba, na način da rad bude pod šifrom, a također poslati i rješenje šifre sa potpunim podacima učenika (ime, prezime, razred , škola i kontak telefon)

Konkurs je otvoren do 16.10.2020.god.