K O N K U R S za nove kompozicije koje će biti izvedene na XXIV Internacionalnom dječijem festivalu “ŠTA SE PJESMOM SANJA” GORAŽDE 2023.

JU “Centar za kulturu” Goražde raspisuje K O N K U R S za nove kompozicije koje će biti izvedene na XXIV  Internacionalnom dječijem festivalu “ŠTA SE PJESMOM SANJA”GORAŽDE 2023.

Dječiji festival-Konkurs-2023.