KREATIVNE RADIONICE ZA GORAŽDANSKU DJEČICU U OMLADINSKOJ ULICI

U sklopu aktivnosti ELZA FESTA u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, mladih nauke, kulture i sporta , organizirane kreativne radionice za djecu do 11 godina predavač prof. Haris Bašić.

“Njihovo omiljeno sretno mjesto” tema je kreativne radionice u Omladinskoj ulici na koju su slikala goraždanska dječica do 11 godina. Tokom pandemije djeca su slikala i radila o-nline, a Ministarstvo obrazovanja je u želji da djeci omogući slikanje u prirodi oformilo projektni tim Kantona koji je kako nam je Erna Ajanović kazala članica tima i organizirao ove radionice, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

S.T.