Neretva MEDIA Regata

Na poziv udruženja građana „ Zelena rijeka“ iz Konjica predstavnici novine „ Glas Goražda“ će uzeti učešće u regati i takmičenju koje će se održati u Konjicu na rijeci Neretvi u periodu od 02.-03.07.2021.godine.

U okviru regate su već napravljenje određene, tradicionalne, aktivnosti, i to čišćenje korita Neretve i markiranje novih pješačkih staza oko sela Džajići. Neretva MEDIA Regata je reakcija udruženja građana “Zelena rijeka” na potrebe zaštite okoliša i prirode, te se, kroz održavanje regate, planira skrenuti pažnja javnosti na sve veću potrebu zaštite i educiranja o načinima očuvanja životne sredine, naročito vodenih površina. Održavanje Neretva MEDIA Regate će skrenuti pažnju javnosti na trenutno stanje rijeke, aktivnosti koje se dešavaju na ovom području, te eventualna poboljšanja u zaštiti flore i faune. Planirano je da učesnici ovog takmičenja budu predstavnici svih medija sa prostora Bosne i Hercegovine koji će se takmičiti u rafting spustu niz rijeku Neretvu. Zadatak takmičara je da što prije završe spust, na relaciji od Glavatičeva do Džajića buka (cca 18km vodene dužine). Predviđeno je da svakim čamcem upravlja posada od 6 članova (po dva predstavnika iz tri različita medija) sa profesionalnim skipperom, koji će biti zadužen za siguran spust i podršku takmičarima.