OBAVIJEST PO PITANJU FESTIVALA PRIJATELJSTVA GORAŽDE 2021

Poštovani sugrađani,

Ovom prilikom kao Gradonačelnik Grada Goražda i kao predsjednik Organizacionog odbora, zajedno sa svojim saradnicima, želim da Vas obavijestim da će ovogodišnji 24-ti internacionalni Festival prijateljstva Goražde 2021. godine, ipak biti održan ali u svom nešto reduciranom formatu.

I pored najbolje volje i zelje, da ovogodišnje 24. izdanje Festivala prijateljstva organizujemo u punom obimu i sadržaju, nažalost, Organizacioni odbor Festivala je stava da se muzički dio programskih sadržaja planiranih ispred Gradske dvorane, definitivno otkazuje, zbog epidemioloških razloga. Svi drugi festivalski programi će biti organizovani i prikazani u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama i preporukama federalnog Kriznog štaba.

Naime, u konsultaciji sa nadležnim organima i tijelima kantonalnog i gradskog nivoa, te uslijed sve ozbiljnijih najava sa strane epidemiološke struke i nadležnih federalnih i kantonalnih kriznih štabova o sve izglednijem četvrtom valu korona virusa, bili smo prinuđeni donijeti ovakvu jednu, vrlo tešku i nezahvalnu odluku u pogledu otkazivanja muzičkih sadržaja i koncerata na velikoj sceni ispred Gradske dvorane.

Takođe, pozivamo Vas, da prilikom posjete bilo kom festivalskom programu, da li u otvorenom ili u zatvorenom izdanju, imamo u vidu preporuke i mjere nadležnih federalnih ili kantonalnih kriznih štabova te zdravstvenih, policijskih i inspekcijskih institucija.

Srdačno,

Vaš Gradonačelnik

PROGRAM XXIV INTERNACIONALNOG «FESTIVALA PRIJATELJSTVA» GORAŽDE 2021.