OBAVJEŠTENJE – FORMIRANJE MOBILNOG TIMA ZA DISTRIBUCIJU KNJIGA

Zbog pandemije Corona virusa COVID-19  JU “Centar za kulturu“ Goražde i Gradska biblioteka formirali su mobilni tim za distribuciju knjiga za članove biblioteke ili one koji to žele postati. Kako bi našim građanima koji se nalaze u izolaciji, ili onima koji spadaju u rizičnu skupinu i izbjegavaju kretanje olakšali, dostavljat ćemo knjige na adresu naših čitatelja.

Potrebno je da nas kontaktirate na brojeve telefona 038 221 867 ili 038 240 286, kako bi se dogovorili o naslovu koji želite preuzeti i načinu dostavljanja i vraćanja knjige.

Podršku za realizaciju dala je Fondacija za izdavaštvo Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a.