OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJEČIJE KNJIGE I DJEČIJE KNJIŽEVNOSTI

U organizaciji JU Centar za kulturu, uz prisustvo najmlađih čitalaca našeg grada i kantona, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti BPK-a Goražde, direktora škola, roditelja, nastavnika i posjetitelja obilježen je Dan dječije knjige i dječije književnosti.
Drugi april se obilježava kao Međunarodni dan dječije knjige i dječije književnosti, a cilj obilježavanja ovoga datuma je da se ukaže na važnost čitanja knjige, s posebnim akcentom na važnost dječije
književnosti, gdje najmlađi stiču naviku čitanja i na taj način izražavaju ljubav prema knjizi i pisanoj riječi.
Povodom ovoga značajnog datuma Narodna biblioteka JU “Centar za kulturu“ Goražde, odlučila je da nagradi najmlađe, najstarije i najaktivnije čitatelje.
Ove godine nagrada za najmlađeg člana pripala je Ajši Džemidžić, a nagradu je uručila Emina Hadžić. Najaktivniji član Biblioteke u prethodnoj godini bio je Emir Peštek učenik IV razreda OŠ Fahrudin Fahro Baščelija“, nagradu je uručio direktor Centra za kulturu Jasmin Bešlija. Najstarija čitateljica, ne po godinama već po čitateljskom stažu je Naima Pita, a nagradu je uručila Mubera Čavčić iz Narodne biblioteke Goražde.
Prisutne posjetitelje i učesnike programa je pozdravili su i poželjeli im dobrodošlicu Emina Hadžić, ispred Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, i Jasmin Bešlija, direktor JU “Centar za kulturu” Goražde,, koji je ovom prilikom govorio o važnosti knjige i čitanja uopće.
“Ovo je jedna lijepa prilika da se naši učenici, ali i odrasli, koji su članovi biblioteka i ljubitelji lijepe riječi i knjige, okupe na jednom mjestu kako bi na jedan simboličan način obilježili ovaj značajan datum. Sala Doma mladih je puna, od najmlađih do najstarijih. Ponosni smo na ovakav odziv naših sugrađana”, kazao je Bešlija.
Da ovaj lijepi događaj bude zabavan i zanimljiv potrudili su se odgajatelji i dječica goraždanskih vrtića „Zvjezdice“ i Parka „Plavi cvijet“, te učenici i nastavnici osnovnih škola sa područja BPK-a Goražde: OŠ „Ustikolina“ Ustikolina, OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići , OŠ „Hasan Turčalo Brzi“Ilovača. OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde i OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde.
Ovaj veličanstveni događaj iz godine u godinu postaje sve veći i okuplja veliki broj djece, prosvjetnih radnika, roditelja, kao i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti.
Pripremili: Sudba Turčalo i Alem Bajramović