Održan konstituirajući sastanak Organizacionog odbora XXV Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2022.

Održan konstituirajući sastanak Organizacionog odbora XXV Internacionalnog Festivala prijateljstva Goražde 2022.
 
Predloženo Rješenje o imenovanju članova Organizacionog odbora, usvajanje okvirnog Programa, Prijedloga budžeta i tekućih pitanja za XXV Internacionalni Festival prijateljstva Goražde 2022.