ODRŽAN KONSTITUIRAJUĆI SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE XVIII MANIFESTACIJE „DANI ISAKA-SAMOKOVLIJE-SUNCE NAD DRINOM“ GORAŽDE-SARAJEVO-FOJNICA 2022.

U Maloj sali Centra za kulturu održan je prvi sastanak u povodu obilježavanja 18. po redu književo-kulturne  manifestacije  “Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom” Goražde-Sarajevo-Fojnica 2022.godine.

Sastanak je vodio dr.sci. Sanid Zirak pomoćnik gradonačelnika Goražda, u svojstvu zamjenika predsjednika Organizacionog odbora. Najprije je usvojen zapisnik sa Inicijativnog sastanka koji je održan prethodne sedmice, da bi potom prisutni izglasali i potvrdili članove organizacionog odbora i ostala dva upravna tijela kojeg čine Programski savjet i Izvršni odnosno operativni odbora. Na sastanku je usvojen plan i program obilježavanja manifestacije koja počinje 13.januara 2022.godine press konferencijom u Muzeju književnosti u Sarajevu sa početkom u 11 sati. U petak 14.januara  planirano je tradicionalno polaganje cvijeća ispred biste Isaka Samokovlije u krugu Doma zdravlja, te bogat kulturno-umjetnički sadržaj kojeg će činiti izložba „Život i djelo Isaka Samokovlije“, poetsko-scenski performans amaterske pozorišne scene Centra za kulturu, muzički program, kao i izložba „Sunce u skulpturi“ autora Jakuba Hubjera. Ove godine također je planirano objavljivanje Javnog poziva za literarne radove u prozi ili poeziji za osnovne i srednje škole sa područja  BPK-a, Kantona Sarajevo, Fojnice i ostalih gradova u BiH.

Novina od ove godine je ustanovljenje književne nagrade manifestacije „Isak Samokovlija“ za najbolje objavljeno /neobjavljeno književnoumjetničko djelo napisano na B/H/S jeziku u oblasti pripovjetke, drame ili kratke priče. Osim toga je planiran i kviz znanja za učenike osnovnih i srednjih škola na temu „Život i djelo Isaka Samokovlije“, kao i postavke izložbi likovnih radova sa kolonije „Boje prijateljstva“ koje će se izložiti u Fojnici i Sarajevu. Programom je predviđeno da manifestacija traje do septembra naredne godine kada je predviđena dodjela književne Laureat nagrade „Isak Samokovlija“ uz prigodan muzičko-scenski programski sadržaj.