Održan konstituirajući sastanak Organizacionog odbora XVII književno –kulturne manifestacije „Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ Goražde-Sarajevo-Fojnica 2021.

U JU “Centar za kulturu” Goražde održan je konstituirajući sastank Organizacionog odbora XVII književno –kulturne manifestacije „Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ Goražde-Sarajevo-Fojnica 2021. Na konstituirajućem sastanku prisutne je pozdravio dr. Sanid Zirak – zamjenik predsjednika Organizacionog odbora, također prisutne je pozdravila Mensura Sijerčić – rukovodilac kulturno-umjetničkog programa Centra za kulturu, te ih upoznala o programu manifestacije i ono što je veoma bitno da će se manifestacija održati u skladu sa epidemiološkim mjerama zbog COVID – 19. Na ovogodišnjoj manifestaciji u programu obilježavanja planirano je polaganje cvijeća ispred Doma zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ Goražde, te izložba u holu JU Centr za kulturu Goražde, kao i predavanje u maloj sali CZK o Isaku Samokovliji – predavač Eli Tauber. Između ostalog u programskim sadržajima planirani su i konkursi za literarne radove, te kviz koji se održava svake godine.

Jedan od prijedloga na sastanku bio je  od predstavnika Jevrejske zajednice BiH Elija Taubera da se na 20.jubilarnu manifestaciju „Dani Isaka Samokovlije – Sunce nad Drinom“ Goražde-Sarajevo-Fojnica donese posebna Odluka da se uradi edicija literarnih i likovnih radova,

Direktor JU “Centar za kulturu” Goražde Murat Fejzić naglasio je da će JU “Centar  za kulturu” i ove godine kao i do sada učiniti sve da manifestacija protekne u najboljem redu uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Ova manifestacija nastavlja se programskim sadržajima do augusta 2021. godine