ODRŽAN PRVI SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA INTERNACIONALNOG ”FESTIVALA PRIJATELJSTVA” GORAŽDE 2017.

Prvi sastanak Organizacionog odbora jubilarnog XX Internacionalnog ”Festivala prijateljstva” Goražde 2017. godine održan je danas u Centru za kulturu. Na dnevnom redu našlo se nekoliko tačaka, između ostalog,  u sklopu prve tačke  izvršeno je potvrđivanje imenovanja članova Organizacionog odbora i izbor njegovog predsjednika i zamjenika. Potom su članovi Organizacionog odbora izvršili  utrvđivanje termina  za održavanje XX Internacionalnog Festivala. Članovi Odbora nakon toga su razmatrali okvirni program rada XX ”Festivala prijateljstva” Goražde i dogovor oko njegove organizacije.

Govoreći o detaljima današnjeg sastanka načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović koji je ujedno i predsjednik Organizacionog odbora Festivala je kazao – ”Upravo prvi sastanak Organizacionog odbora kojem smo prisutni u punom sastavu. Donejli smo zaključke, a prije svega da će ovogodišnji Festival prijateljstva biti od 01. augusta i trajat će šest dana kao i prošle godine. Danas će se pozvati svi naši prijatelji, naši mladi svi koji imaju da predlože ideje jer i za ovogodišnji Festival želimo da afirmišemo naše mlade. Naravno uvijek bude kritike vraćamo li se na početak, sve što možemo u sadržaje ćemo uvrstiti sve ideje onih koji žele da daju doprinos Festivalu, međutim i u svijetu je situacija drugačija, jer BiH je bila interesantna više poslije 1996. godine pa na ovamo, a sad je to malo drugačije, manje je fondova, jer razgovarao sam ja sa načelnikom Saint-Brieuca nisu dobili sredstva u prošloj godini kao prethodnih godina. Očekujemo ove godine više gostiju, a evo prilikom posjete Ambasadorice Indonezije dogovorili smo da se i njihovi umjetnici predstave tokom ovogodišnjeg Festivala.

Kada je u pitanju lokacija nismo donijeli konačnu odluku, a obzirom da je ovo jubilarni 20 Festival prijateljstva učinićemo sve da bude bolji i sadržajniji od prethodnih tako da pozivam sve građane da uzmu učešće, nemoj samo da kritikujemo mi ćemo svaku dobru ideju prihvatiti.’’