ODRŽAN SASTANAK ORGANIZACIONOG ODBORA XXI INTERNACIONALNOG DJEČIJEG FESTIVALA“Šta se pjesmom sanja“ Goražde 2020.

Prisutne članove Organizacionog odbora direktor Centra za kulturu Murat Fejzić, najprije je upoznao o pristiglim pjesmama na Konkurs, te da je Selekcioni žiri od pristiglih 15 pjesama odabrao 14, iz Srbije 8,iz BiH 4, kombinacija autora i pjesama 2 BiH i Srbija). Fejzić je naglasio da ove godine zbog pandemije COVID-19,  neće moći prisustvovati učesnici iz drugih država, te da će izvođači pjesama ove godine biti goraždanska djeca.

Na sastanku je jednoglasno usvojen okvirni Program XXI Internacionalnog dječijeg festivala „Šta se pjesmom sanja“Goražde 2020.

O datumu održavanja Festivala javnost će biti blagovremeno informisana.

Kako bi zadržali prefiks Internacionalni, Organizacioni odbor festivala donio je Odluku da autori teksta, muzike i aranžmana mogu biti izvan BiH, a izvođači samo sa prostora BiH, zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID – 19. Prilikom priprema i održavanja Festivala kako je istaknuto na sastanku pridržavat će se svih epidemioloških mjera koje je propisao Federalni i Kantonalni krizni štab.

Do ove novonastale situacije, osim autora i učesnika sa područja cijele BiH, učestvovali su autori i izvođači iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Italije, Bugarske, Makedonije i drugih zemalja.

Namjera organizatora je da Festival zadrži Internacionalni karakter, da doprinosi popularizaciji i razvoju kvaliteta dječijih pjesama. Dosadašnji Festivali su od relevantnih muzičkih stručnjaka dobili veoma visoke ocjene i ubraja se među najkvalitetnije u regionu po kvaliteti pjesama, kao i organizacijskom smislu, pjesme sa Festivala mogu se čuti na brojnim medijima i susjednih država.

Prije tri godine Internacionalni festival „Šta se pjemom sanja“uvršten je u kalendar važnih kulturnih dešavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Organizacioni odbora XXI Internacionalnog dječijeg festivala „Šta se pjesmom sanja“ Goražde 2020.

Direktor Centra Murat Fejzić, predsjednik Organizacionog odbora Sanid Zirak, Enisa Fočo, Mensura Sijerčić, Omer Kadić, Elvir Mudželet, Rabija Šalo, Sudba Turčalo, Lejla Aganspahić, sastanku su prisustvovali dr.sci.Muhamed Ramović, Kenan Garčević .