ODRŽANA 26. MANIFESTACIJA ‘’DRINSKE VEČERI DJEČIJE POEZIJE’’

Tradicionalna književna manifestacija ”Drinske večeri dječije poezije” održana je i ove godine, a riječ je o 26. po redu manifestaciji. ‘’Drinske večeri dječije poezije’’ koja svake godine okupi veliki broj učesnika, odnosno učenika osnovnih škola iz regije,  koji  se sa svojim radovima prijavljuju na javni poziv za izbor najboljih literarnih radova, a koji objavljuje JU Centar za kulturu Goražde.

Ovogodišnji Javni poziv za najbolje literarne radove (u stihu) obuhvatio je teme: ’’Zagrljaj u mom sjećanju’’ za učenike od I-V razreda i ‘’Svijetu treba mir’’ za učenike od VI-IX razreda, radovi u stihu. Kao i svake godine i ove godine kao rezultat pomenutog poziva, JU Centar za kulturu objavio je zbirku pjesama nastalih u sklopu ove manifestacije. Ukupno je objavljeno njih 77 u novoj zbirci.

Promociju je uveličala Adela Obuća koja je izvela kompoziciju sa dječijeg festivala “Šta se pjesmom sanja” – Pjesmu pisem.

Tim povodom danas je u Maloj sali Centra za kulturu održana promocija zbirke i dodjela nagrada nagrađenim đacima. Prisutnima se na početku obratila Pomoćnica gradonačelnika Grada Goražda Samira Dragovac koja je govorio o značaju ove manifestacije.  Svoje impresije o samoj manifestaciji i čestitke učenicima uputila je i Ministrica za obrazovanje, malde, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić Herić. Članice žirija Munevera Hubjer i gđa Munira Kovač Devlić upotpunile su ovu manifestaciju obraćanjem svima prisutnim u Maloj sali Centra za kulturu, i istakle važnost same manifestacije i zbirke. O zbirci je govorila i  recenzentica mr. Emina Hadžić.

Nakon toga za najuspješnije učenike dodjeljene su nagrade i priznanja, a zahvalnice su uručene i nastavnicima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnje manifestacije.

Nagrade su osvojili: u kategoriji od I-V razreda:  III mjesto Nedžma Durović učenica IV razreda OŠ’’Fahrudin Fahro Baščelija’’, i Naida Muhaerm  učenica III razreda OŠ ‘’Husein ef.Đozo’’,  II mjesto Eman Maslan učenik III razreda OŠ ‘’Fahrudin Fahro Baščelija’’, I mjesto pripalo je Mahriru Omerbašiću  učenica III razreda OŠ ‘’Ustikolina’’ Foča FBiH. Nagrade je uručila pomoćnik Gradonačelnika Samira Drakovac.

U kategoriji učenika od VI-IX razreda nagrade su osvojili: III mjesto Lamija Imširović učenica IX razreda OŠ ’’Prača’’ Pale FBiH, i Amila Pekaz VIII razred  OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići, II mjesto Naida Salihić učenica VII razreda OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija’’ dok je I mjesto pripalo Nadji Mušović učenici VI razreda OŠ “Husein ef.Đazo”.  Nagrade je dodjelila Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić Herić.

Zahvalnice Osnovnim školama i nastavnicima koji su doprinijele uspješnoj realizaciji ovogodišnje manifestacije uručio je Omer Kadić ispred JU “Centar za kulturu” Goražde i Rukovodilac kulturno umjetničkog programa Mensura Sijerčić.