ODRŽANA 27. MANIFESTACIJA ‘’DRINSKE VEČERI DJEČIJE POEZIJE’’

Tradicionalna književna manifestacija ”Drinske večeri dječije poezije” održana je i ove godine, a riječ je o 27. po redu manifestaciji, koja svake godine okupi veliki broj učesnika, odnosno učenika osnovnih škola iz regije,  koji  se sa svojim radovima prijavljuju na javni poziv za izbor najboljih literarnih radova, a koji objavljuje JU Centar za kulturu Goražde.

Ovogodišnji Javni poziv za najbolje literarne radove (u stihu) obuhvatio je teme: ’’Prijateljstvo je važno” za učenike od II-V razreda i ‘’Kad porastem želim biti sretan/sretna za učenike od VI-IX razreda, radovi u stihu. Kao i svake godine i ove godine kao rezultat pomenutog poziva, JU Centar za kulturu objavio je zbirku pjesama nastalih u sklopu ove manifestacije. Ukupno je objavljeno njih 74 u novoj zbirci.

Tim povodom danas je u Maloj sali Centra za kulturu održana promocija zbirke i dodjela nagrada nagrađenim đacima.

Prisutnima se na početku obratio direktor JU “Centar za kulturu” Jasmin Bešlija. Svoje impresije o samoj manifestaciji i čestitke učenicima uputila je pomoćnica gradonačelnika Grada Goražda Samira Drakovac je i Stručni saradnik za kulturu ispred Ministarstva  za obrazovanje, malde, nauku, kulturu i sport Amina Salić Bezdrob.

Na promociji je izvedena pobjednička pjesma sa ovogodišnjeg dječijeg festivala “Šta se pjesmom sanja” pod nazivom Generacija 21 u izvedbi Nadje Mašić i Nedima Karahmetovića.

Članice žirija Arnela Čengić i gđa Dževada Aganović  upotpunile su ovu manifestaciju obraćanjem svima prisutnim u Maloj sali Centra za kulturu, i istakle važnost same manifestacije i zbirke. O zbirci je govorila i  recenzentica mr. Emina Hadžić.

Nakon toga za najuspješnije učenike dodjeljene su nagrade i priznanja, a zahvalnice su uručene i nastavnicima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovogodišnje manifestacije.

Nagrade su osvojili: u kategoriji od II-V razreda:  III mjesto Vedad Subašić učenik II razreda OŠ “Ustikolin’’ Foča FBiH, i Đulsa Kadić  učenica V razreda OŠ “Prača’’ Pale FBiH,  II mjesto Ajman Mehić učenik IV razreda OŠ ‘’Hasan Turčalo Brzi’’ Ilovača, I mjesto pripalo je Hani Vuga  učenici V razreda OŠ ‘’Huesein ef. Đozo’’. Nagrade je uručila pomoćnica Gradonačelnika Samira Drakovac.

U kategoriji učenika od VI-IX razreda nagrade su osvojili: III mjesto Ajša Bajrović učenica VIII razreda OŠ ’’Ustikolina’’ Foča FBiH, II mjesto Faris Ćurovac učenik IX  razreda OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija’’,  I mjesto Sara Duvnjak učenici IX  razreda OŠ “Sveti Sava” Rogatica i Emina Forto učenica VIII razreda OŠ “Huesin ef. Đozo” . Nagrade je dodjelila saradnica za kulturu Amina Salić Bezdrob.

Zahvalnice Osnovnim školama i nastavnicima koji su doprinijele uspješnoj realizaciji ovogodišnje manifestacije uručio je direktor JU “Centar za kulturu” Goražde Jasmin Bešlija.