ODRŽANA JUBILARNA 25. MANIFESTACIJA DRINSKE VEČERI DJEČIJE POEZIJE

ODRŽANA JUBILARNA 25. MANIFESTACIJA DRINSKE VEČERI DJEČIJE POEZIJE

 

JU Centar za kulturu dvije i pol decenije njeguje tradiciju održavanja Tradicionalne književne manifestacije Drinske večeri dječije poezije koja je uprkos zbivanjima koje su ograničavale aktivnosti u oblasti kulture a posebno izdavaštva za djecu stigla do 25.-tog izdanja. Tako su se i ove godine učenici osnovnih škola iz Goražda, Ustikoline, Rogatice, Rudog i dr. prijavili na javni poziv za izbor najboljih literatrnih radova, koji objavljuje Centar za kulturu a sve sa ciljem promocije i afirmacije dječijeg stvaralaštva. Sam događaj je višetruko značajan jer mladi literati ovim načinom izražavaju sav kreativni potencijal u pisanju poezije.

Tako su ove godine u takmičarskom programu natjecali učenici od I-V razreda  na temu „Škola je bogatstvo“ te učenici od VI-IX razreda na temu „Knjiga – listovi glatki puni lijepih riječi“.

Riječi dobrodošlice uputio je direktor Centra za kulturu Murat Fejzić koji je naglasio značaj tradicije manifestacije kroz 25. godina trajanja ali i velikim izazovima kroz koje prolazimo tokom dvije godine epidemije. Poruke zahvalnosti uputio je svima koji godinama prate ovaj događaj Gradu Goražde, Ministarstvu za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport BPK-a kao i Fondu za bibliotečku djelatnost, Federalnog ministarstva kulture i sporta kao i medijskim pokroviteljima JP RTV BPK i novinama Glas Goražde.

„Jubilarna manifestacija Drinske večeri dječije poezije značajan je događaj za regiju BPK Kanton, Grad Goražde i Centar za kulturu, a što je najvažnije posvećen je djeci odnosno učenicima osnovnih škola.Pored osnovnih škola iz našeg kantona manifestacija okuplja i osnovne škole iz susjedne opštine kao što su Rogatica, Višegrad Rudo i druge opštine. Uprkos teškom vremenu i vanrednim uslovima u jeku  epidemije u protekle dvije godine i velikom izazovu razvojem informacionih tehnologija i drugim izazovima, okupili smo mlade ljude da pišu poeziju i ove krasne stihove koje smo objavili u ovoj knjizi. Centar za kulturu se ponosi ovim mladim stvaraocima koji su dali svoj veliki doprinos u ovim teškim okolnostima. U ovoj zbirci pjesama nalazi se 85 prelijepih pjesama, dok broj pjesama u ovih 25. manifestacija iznosi 1800, te se moramo složiti da je ovo veliko i neprocjenjivo bogatstvo. Za prvih 10 godina objavili smo zbirku pobjedničkih nagrađenih pjesama, a to ćemo isto uraditi i za drugih 15. Pred nama je knjiga dječija školskog uzrasta koju preporučujem svim čitaocima a zasigurno će obogatiti knjižni fond Gradske biblioteke kao i školskih biblioteka.“rekao je Murat Fejzić direktor Centra za kulturu, na otvaranju manifestacije.

Prisutnima se također obratila i Elma Hodžić profesorica bosanskog jezika i književnosti koja je 1997. godine  na prvoj održanoj manifestaciji osvojila prvo mjesto za rad na temu „Drina srce grada“. Svoju pobjedničku pjesmu iz 2015.godine pročitala je Sara Omerbašić na temu „Djeca grle Sunce“.

Pohvale djeci uputila je recenzentica knjige Mr. sc. Emina Hadžić koja je naglasila da nas knjiga uči „kako da odraste sretno dijete“ (iz stiha pjesme dobitnika nagrade Vedada Freliha) i to na najljepši mogući način, ali i pohvalila  bogat pjesnički izražaj i stilske figure kojima se djeca koriste.

Nagrade učenicima od I-V razreda uručio je pomoćnik gradonačelnika Dr. sci. Sanid Zirak. Treće mjesto su podijelili učenici Amar Nevorić učenik IIIe razreda OŠ „Husein ef.Đozo“, Marija Gojković učenica OŠ „Sveti Sava“ iz Rogatice, drugo mjesto pripalo je Vedadu Frelihu, učeniku II razreda OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“ – Ilovača ( Goražde) dok je najbolji rad ima Irnela Mujagić, učenica II4 razreda OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ – Goražde.

Vrlo zanimljiva i inspirativna bila je tema na kojoj su svoje radove pisali đaci od šestog do devetog razreda osnovnih škola, a ona glasi: „ Knjiga – listovi glatki puni lijepih riječi“. Nagrade i zahvalnice uručio je direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović.

Selma Deljo, učenica VII razreda OŠ Husein ef. Đozo“ Goražde, osvojila je treće mjesto. Drugo mjesto i nagrade dijele Amina Bećković učenica devetog razreda OŠ Ustikolina, Općina Foča u Federaciji BiH, i Naida Zupčić, učenica sedmog razreda OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, dok je pobjednički rad u ovoj konkurenciji napisao Almin Radača učenik osmog razreda  OŠ Prača, Općina Pale u Federaciji BiH.

Organizatori su se na kraju zahvalili svim direktorima i profesorima razredne nastave i maternjeg jezika osnovnih škola sa područja BPK-a Goražde i susjednih općina i gradova, a nagrade i zahvalnice uručio im je direktor Centra za kulturu Murat Fejzić.

U bogatu bisernicu knjiga nastalih  tokom proteklih godina smješta se još jedna, a u nju se stalo 85 pjesama. Izdavač knjige je JU Centar za kulturu.

Pokrovitelj manifestacije bio je Grad Goražde.

Sponzri: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Fondacija za bibliotečke djelatnosti Sarajevo, BH Telecom, World Vision, Općina Foča u FBiH i Općina Pale u FBiH.

(A.H)