ORGANIZACIONI ODBOR XX ”FESTIVALA PRIJATELJSTVA” RAZMATRAO PRISPJELE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FESTIVALA

Pripreme za ovogodišnji ”Festival prijateljstva” uveliko su započele. Tako je danas u JU Centar za kulturu Goražde upriličen drugi po redu sastanak Organizacionog odbora  XX Internacionalnog ”Festivala prijateljstva” Goražde 2017. na kojem su članovi Odbora razmatrali prispjele prijave za učešće u Programu XX Internacionalnog ”Festivala prijateljstva”. Riječ je o jubilarnoj 20 godišnjici Festivala pa je na sastanku rečeno da se upravo treba posebna pažnja poklnuti sadržajima ovogodišnjeg Festivala.

Na adresu organizatora pristigao je veliki broj prijava, a o samim detaljima sa sastanka nešto više u izjavi za medije je kazao Sanid Zirak pomoćnik gradonačelnika Goražda:” Imali smo drugi sastanak Organizacionog odbora. Tema sastanka je bila konkretizacija prijedloga programskih sadržaja po svim podoborima unutar 15 festivalskih programa. Bitno je napomenuti da je ova JU Centar za kulturu u proteklom periodu raspisala javni poziv za dostvu ponuda svih programskih sadržaja u okviru 15 festivalskih podobora i danas na ovom sastanku koji je bio čisto informativnog  i radnog karaktera, smo razmatrali sve te prispjele informacije i zauzeli određene stavove za idući sastanak i konkretno zadužili šefove pododbora da za naredni sastanak u još konkretnijoj formi pripreme svoje prijedloge programskih sadržaja ispred svojih pododbora. Ima dosta prispjelih prijedloga ponuda unutar svih podoodbora i mislim da ćemo već na narednom sastanku imati konkretniji program. Ono što je bitno naglasiti ovdje je zajednička aktivnost Grada Goražda i Opštine Novo Goražde koju ćemo posebno najavljivati i medijski, a radi se o promociji izdanja Goraždanske štamparije.”

U sklopu ovogodišnjeg programa zajedničku aktivnost planiraju dvije lokalne zajednice Grad Goražde i Opština Novo Goražde a riječ je o promociji izdanja prve goraždanske štamparije koja je ujedno druga najstarija štamparija na Balkanu.

Tim povodom izjavu za medije dao je Tomislav Čarapić, pomoćnik načelnice Novog Goražda za društvene djelatnosti: ”Na naše zadovoljstvo Opština Novo Goražde će se uključiti  u jubilarni XX ”Festival prijateljstva” u Goraždu kroz projekat organizacije konferencije ”Goraždanska štamparija 1519-1523”. Radi se o projektu koji zajednički  provode Grad Goražde i Opština Novo Goražde, a pod finansijskim sredstvima Vijeća Evrope. To je jedan projekat koji provodimo u cilju priprema za adekvatno obilježavanje 500. godina Goraždanske štamparije koje nam se približava u 2019. godini i taj dan u sklopu Festivala želimo  našoj domaćoj, a i široj javnosti da predstavimo knjige Goraždanske štamparije. Trenutno imamo fototipska izdanja knjiga koje su štampane u periodu 1519-1523. godine i uz učešće uvaženih profesora taj dan ćemo pričati o našem kulturno-historijskom blagu. Naravno i ostale općine koje su uključene u projekat Vijeća Evrope će biti pozvane, radi se o 16 lokalnih zajednica sa prostora BiH će biti uključene  taj dan u rad konferencije.”