ORGANIZOVAN ZBOR GRAĐANA POVODOM RJEŠAVANJA PROBLEMATIKE OBALOUTVRDE

U organizaciji Grada Goražda na čelu s gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, održan je zbor građana u naselju Luka, a povodom revidiranja projekta i spornog zida. Građani su ovom prilikom iznijeli svoje sugestije i inicijative, zboru građana prisustvovao je i gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović koji je tom prilikom istakao kako će se naći najbolje rješenje u cilju dobrobiti građana ovog grada. Najavljena je i posjeta MZ Hubjeri gdje će se nastaviti razgovarati o ovoj problematici. Skup je organiziran uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Fotografija sa zbora građana u naselju Luka.