Organizovana Javna tribina povodom obilježavanja Dana maternjeg jezika  ˝Jezik i kulturni identitet˝

Mala sala JU ˝Centr za kulturu˝ Goražde

Organizovana Javna tribina povodom obilježavanja Dana maternjeg jezika  ˝Jezik i kulturni identitet˝

Očuvanje svijesti značaja Dana nezavisnosti BiH i maternjeg jezika

U Maloj Sali JU ˝Centra za kulturu˝ Goražde održana je Javna tribina povodom obilježavanja Dana maternjeg jezika  pod nazivom˝Jezik i kulturni identitet˝. Uvodničar i moderator predavanja bila je  Emina Hadžić kroz prenetaciju teme ˝Jezik u Bosni i Hercegovini kroz historiju˝. Bošnjačka zajednica kulture ˝Preporod˝ Gradsko društvo Goražde, JU ˝Centar za kulturu˝ Goražde i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su u sklopu programa obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti  BiH  u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a pod organizacijskim pokroviteljstvom Vlade BPK Goražde, ugostili predavača Hadžema Hajdarevića, uvaženog književnika i kulturnog djelatnika koji se bavi naučnoistraživačkim radom i umjetničkim stvaralaštvom. Uvaženi književnik Hajdarević je ovom prigodom govorio na temu ˝Bosanski jezik između slobode i tradicije˝. U dvostrukoj ulozi, kao direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde i kao predsjednik Bošnjačke zajednice kulture ˝Preporod˝ Gradsko društvo Goražde, prisustvovao je i Admir Kurtović.

Kraj promocije obilježen je konstruktivnom diskusijom i razmjenom mišljenja. Svi prisutni imali su priliku otvoriti nova polja razmišljanja, te  potaknuti se i motivisati na konkretnije inicijative u budućnosti. Naša domovima Bosna i Hercegovina je bila, ima je i bit će, poruka je koja je, možemo slobodno kazati, obilježila ovu tribinu i dala joj osobni pečat.

Amina B.