OTVOREN JAVNI POZIV ZA RADIONICU STRIPA U ZAVIČAJNOM MUZEJU GORAŽDE

Zavičajni muzej Goražde objavljuje Javni poziv za prijave na radionice stripa koje će se održati u prostorijama Zavičajnog muzeja Goražde (JU Centar za kulturu).
Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresirani dobi između 12 i 25 godina. Prijavu šaljete putem e-mail adrese: admirdzemidzic@gmail.com i czkgz@bih.net.ba.
Javni poziv je otvoren do 08.12.2023. godine, a prva radionica je planirana da se održi 11.12.2023. godine u prostorijama Zavičajnog muzeja Goražde (satnica će biti naknadno objavljena).
Zavičajni muzej Goražde vas poziva da učestvujete u radionicama stripa na kojima će učesnici pokušati dobiti više informacija o bogatom kulturno-historijskom naslijeđu Goražda i okoline i na osnovu tih informacija kreirati strip.
Biografiju voditelja Harisa Varajića možete pogledati na
Polaznici radionica imati će priliku da nauče neke od vještina u crtanju: kreiranje likova s različitim osobinama, crtanje tijela u različitim položajima, pokret u stripu, tuširanje stripa, priprema crteža za koloriranje na računaru, izrada naslovnice stripa, izrada stripa od 2-3 sličice bez riječi, temeljenog na gegu, crtanje stripa uz već pripremljen scenarij i druge vještine crtanja.
Planirano je da polaznici ove radionice zajedno sa voditeljem izrade strip koji bi govorio o prošlosti Goražda, a radovi koji nastanu tokom radionice biti će izloženi na izložbi u Zavičajnom muzeju Goražde.
Radionice je finansijski podržalo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.