OTVOREN „V SAJAM STARIH TRADICIONALNIH ZANATA GORAŽDE – 2021“

U organizaciji Udruženja „Starih, tradicionalnih, umjetničkih zanata i domaće radinosti „Stari grad“ Goražde upriličen je V sajam na platou Trga Branilaca. Cilj ovoga projekta po riječima Rehada Seja Delja je očuvanje tradicije, kao i razvijanje održivih mehanizama marketinga i promocije tipičnih , tradicionalnih BH proizvoda u ruralnim područjima u cilju jačanja ekonomske neovisnosti. Suština programa je podrška povezivanju sa tržištem, te podizanje kvaliteta i konkurentnosti naših tradicionalnih proizvoda, kroz poboljšanje poslovnog i općeg ambijenta. Udruženje starih tradicionalnih zanata Stari grad je u svojstvu čuvara starih zanata i želimo povezati našu snagu i kraetivnost u zajedničkoj misiji istakao je Deljo iz Udruženja starih zanata „Stari grad“ Goražde.

Projekat je realiziran u suradnji sa mnogim volonterima, pojedincima, prijateljima i udruženjima uz potporu Grad Goražde, Vlade BPK-a Goražde i Udruženja raseljenih i socijalno ugroženih lica „Istina“ Sarajevo.

Manifestaciju je svečano otvorio goraždanski muftija Remzija ef. Pitić, te ovom prilikom dodijelio priznanja učesnicima i prijateljima manifestacije.

U sklopu ove manifestacije upriličenja je i šahovska simultanka Šahovskog kluba Goražde, promocija Zbornika radova – Goražde 2021, te edukativno – stručno predavanje na temu „Pčela u Islamu“ prisutne je o ovj temi upoznao i prezentirao goraždanski muftija Remzija ef. Pitić.

U formi fotografije upriličena je foto izložba Rašida Sijerčića „ 50. GODINA GRADSKOG MUZIČKOG CENTRA „ ova manifestacija svojevrsni je doprinos podršci „Programu obilježavanja 18. septembra Dana BPK-a Goražde i Dana Grada Goražda.