PODRŠKA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH, CENTRU ZA KULTURU

JU “Centar za kulturu” Goražde će zahvaljujući projektu kojim je aplicirala prema Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine izvršiti zamjenu dijela stolarije na kancelarijskim prostorijama. Naime, riječ je o zamijeni dijela stolarije koja je dotrajala, te pretrpjela velike štete tokom ratnog perioda. Ovim projektom će biti obuhvaćen samo dio stolarije koji se nalazi u kancelarijskim prostorijama, a koji će biti od velike koristi u efikasnijem zagrijavanju istih.

Također, Ministarstvo civilnih poslova Bosne I Hercegovine, je u 2020. godini podržalo i projekat XXI festivala dječije pjesme “Šta se pjesmom sanja” Goražde 2020.