Potpisani ugovori za dodjelu sredstva u oblasti kulture

– Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  ove godine izdvojit će 100.000 KM za podršku razvoja kulture i afirmaciju kulturnih vrijednosti na području tog kantona.

Resorna ministrica Adisa Alikadić – Herić potpisala je ugovore  sa korisnicima projekata iz oblasti kulture, a putem javnog poziva odabrano je deset aplikacija koje su podržane sa ukupno 80.000 KM.

Najveći iznos sredstava u iznosu od 39.500KM  odobren je za realizaciju osam projekata  JU „Centar za kulturu Goražde“.

“ Veoma nas raduje što je resorno ministarstvo prepoznalo sve naše manifestacije koje imaju dugu tradiciju I sa kojima mi na neki način obogaćujem kulturni život u Goraždu” – kazao je v.d direktora Centra za kulturu Admir Džemidžić.

Sredstva su dodjeljena i lokalnim zajednicama Pale i Foča u FBiH,  Bošnjačkoj  zajednici kulture „ Preporod“ te udruženjima koja se bave kulturnom djelatnošću.

„Sredstva za kulturu  su uvećana prilikom kreiranja budžeta za 2023.godinu, jer naš kanton zaslužuje, ima i treba da njeguje kulturu  na ovom području.  Od ukupno planiranih 100.000KM, putem javnog poziva dodjelili smo 80.000 maraka dok je preostalih   20.000KM namjenjeno   za  interventna davanja. U narednoj godini ćemo nastojati povećati iznos na ovom ekonomskom kodu, kako bi se što više pružila podrška  kulturnim sadržajma koje naši građani zaslužuju “- kazala je ministrica Adisa Alikadić-Herić.

rtvbpk.ba