Predstavnici resornog ministarstva i Pedagoškog zavoda BPK Goražde u prvoj zvaničnoj posjeti JU „Centar za kluturu“ Goražde

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport BPK Goražde Adisa Alikadić-Herić i direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović sa saradnicima, posjetili su JU „Centar za kulturu“ Goražde.
Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti, a prilikom susreta sa novimenovanim direktorom Jasminom Bešlijom razgovarano je o budućim oblicima saradnje kada je u pitanju razvoj kulture na području našeg kantona.
Između ostalog, razgovarano je o planovima održavanja kulturnih manifestacija u narednoj godini, te aktivnostima u vezi pokretanja inicijative o osnivanju Asocijacije dječijih festivala Balkana čiji pokretač je JU „Centar za kulturu“ Goražde.
JU „Centar za kulturu“ Goražde kao organizator Internacionalnog dječijeg festivala „Šta se pjesmom sanja“ okupljala je veliki broj talenata, a osnivanjem asocijacije pružila bi se još veća podrška talentima budućih generacija što je cilj ove ustanove.
Kako je naglašeno prilikom posjete, resorno ministarstvo će i u narednom periodu pružati podršku razvoju kulture na području našeg kantona, kako kroz sufinansiranje svih manifestacija ove ustanove tako i kroz stvaranje predpostavki za kandidovanje zajedničkih projekata prema većim nivoima vlasti.
U sklopu posjete ministrica Herić obišla je prostorije Ansambla narodnih igara i pjesama JU „Centar za kulturu“ Goražde, koji baštini dugogodišnju tradiciju, kulturu i običaje Bosne i Hercegovine, a koje predstavlja jedno kulturno blago na području našeg kantona.
Ovom prilikom predstavnici Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donirali su određen broj knjiga Gradskoj biblioteci u Goraždu jer, s ciljem promovisanja knjige i promicanja svijesti o važnosti čitanja mjesec oktobar obilježava se kao mjesec knjige.
Radi se o djelima pod nazivom „Anamon“ autora Irfana Gazdića koju je doniralo Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a knjigu „Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“, čiji su autori Ismail Palić i Mirela Omerović donirala je Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Gradsko društvo Goražde.