Prezentacija o oralnom zdravlju osoba treće životne dobi

U Maloj sali JU “Centar za kulturu” održana je prezentacija o oralnom zdravlju osoba treće životne dobi. Predavač na ovoj prezentaciji bila je Dr.sci. prim. Emsudina Deljo. Ovo je prva u nizu tema Zdrastvenog savijeta koja se organizuje za najstariju populaciju. Prezentaciji su prisustvovali predsjednik Udruženja penzionera Suljo Bekan, te pomoćnik gradonačelnika doc.dr.sci Sanid Zirak i građani treće životne dobi. Cilj prezentacije je dizanje svijesti o oralnom zdravlju građana treće životne dobi.