PROGRAM XXIV INTERNACIONALNOG FESTIVALA PRIJATELJSTVA 2021.