Promocija knjige autorice Jasmine Šiljak Djana STAR PAS SE NE UČI LAJATI??? 

JU „Centar za kulturu“ Goražde, u saradnji sa autoricom Jasmina Šiljak Djana, organizuje promociju knjige:

STAR PAS SE NE UČI LAJATI??? 

Promocija knjige održat će se /srijeda/ 15.02.2023.godine u 18:00 sati u Maloj sali Centra za kulturu.

Promotori:

Deneta Hasković, dipl.prof.engleskog jezika i književnosti (Sarajevo)

Elvira Ahmetović, dipl.ecc. i NLP Master (Sarajevo)

Putem Zoom-a će se javiti kao promotori:

Tanja Mijanović, slikar i pisac, NLP Master (Beograd)

Ivana Milenović Popović, glumica i direktorica DAH Teatra, NLP Master (Beograd)

Zlatka Benček, dipl. prof. kineziologije i NLP Master  (Zagreb)

Moderator:

Elvira Aganović

Naslov knjige predstavlja jednu općeprihvaćenu narodnu izreku u obliku izjavne rečenice, kojoj autorica dodaje tri velika upitnika kao simbol sumnje u istinitost izreke i poziv čitaocu na preispitivanje svojih uvjerenja i ustaljenih obrazaca mišljenja.

Knjiga je zasnovana na postavkama NPL-a (Neurolingvističko programiranje)