PROMOCIJA KNJIGE – Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu, prof. Amir Duranović