Promovisana knjiga “Virovi života” autorice Emine Hadžić

Uz puno emocija sinoć je u Velikoj sali JU “Centra za kulturu” Goražde,  u okviru programa obilježavanja 18. septembra Dana oslobođenja, Dana Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražde , a u organizaciji Bzk Preporod Goražde promovisana knjige “Virovi života” autorice Emine Hadžić, djevojčice iz rata koja je smogla snage i hrabrosti da sve to stavi na papir.
Djevojčica Emina je pisala dnevnik, segmente svog života, ne sluteći da će se sve što je zapisano ostati da govori o njoj tri decenije kasnije.
Ova knjiga je krik, bijes, borba djeteta da se napiše istina, da se na stranicama ove knjige čita kakav je to bio život u najtežem vremenu za Goražde.
Emina je u svojim pričama obuhvatila najbitnije situacije iz tadašnjeg života, ali i one sitne radosti koje djeca hvataju bez obzira u kakvim se živitnim tokovima nalazili.
Promotori na promociji bile su Senada Aleta, Elvedina Tutić i Elvira Aganović.