Sretna Nova 2020. godina!

NEKA VAM NOVA GODINA BUDE ISPUNJENA SREĆOM, ZDRAVLJEM, RADOŠĆU I USPJEHOM!

Direktor dipl.ecc Murat Fejzić sa uposlenicima  JU “Centar za kulturu”  Goražde