STIHOVI NASTALI U TEŠKOM VREMENU 24. Manifestacija „Drinske večeri dječije poezije“

U jeku pandemije korona virusa, po kojoj će 2020.godina u cijelom svijetu biti upamćena,u goraždanskom Centru za kulturu okupili su mlade ljude, učenike osnovnih i srednjih škola, da pišu poeziju. U okviru 24. tradicionalne manifestacije „Drinske večeri dječije poezije“ učenici osnovnih škola iz Goražda, Foče i Pala u Federaciji BiH te Rogatice napravili su otklon od stvarnosti u kojoj su u neposrednoj opasnosti po zdravlje i život, te pisali poeziju. Na raspisani javni konkurs, koji je bio namijenjen učenicima osnovnih škola, stigla su 64. autorska rada mladih pjesnika, koji čine zbirku poezije. Zbirka se sastoji od dvije cjeline, koje se međusobno razlikuju kako tematski, tako i prema uzrastu učenika koji potpisuju pjesme, iz čega proizilazi i razlike u strukturi stihova, stilsko izražajnim sredstvima, ali i zrelosti pjesničke misli.

Učenici od prvog do petog razreda pisali su pjesme o temi „Drugarstvo je naša najveća moć“ te su na konkurs prispjele 33 pjesme, koje čine prvi dio zbirke. Svaka od 33 pjesme koje su uvrštene u prvi dio zbirke adekvatno je odgovorila na zadatu temu, a govore o snazi prijateljstva, zajedništvu i drugarstvu. O neraskidivoj vezi igre, škole, drugarstva i sreće svjedoče mnogi dječiji stihovi.

„Lijepo je ime mog rodnog mjesta“ tema je o kojoj je pisao 31 učenik koji pohađaju šesti, sedmi, osmi i deveti razred osnovne škole. Tematski oblik su ispoštovali, u svakoj pjesmi, a mjesta koja su opjevali su Prača, Osanica,Jabuka,Ustikolina, Hrenovica, Ilovača, a najviše mladih pjesnika opjevalo je Goražde, navodeći različite toponime, imenujući više ili manje poznata mjesta, brda uzvišenja, naselja, rijeke i predjele koji krase ovaj dio istočne Bosne. Rodno mjesto lijepo je u svako doba godine,bez obzira da li ga krasi snježna bjelina ili zelenilo šuma ili livada, o čemu mnogi stihovi u ovoj zbirci svjedoče. Posebno je značajan osjećaj pripadnosti i činjenica da se učenici, koji pjevaju o manjim seoskim i gradskim sredinama istočne Bosne, ne stide svog porijekla, već su na njega ponosni.

Na veoma lijep i suptilan način svojom recenzijom mr. Emina Hadžić stručni savjetnik Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde čitateljima je približila i navela ih da pročitaju ove prelijepe dječije stihove.

Prisutnima su se naprije obratili čestitali i pozdravili direktor Centra za kulturu Murat Fejzić, pomoćnik gradonačelnika grada Goražda doc.dr.sci. Sanid Zirak, te direktor Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde Admir Kurtović. Nagrade najboljima uručio je direktor Centra, te zahvalnice sponzorima i školama koje su učestvovale u izradi knjige.

„Drugarstvo je naša najveća moć“ tema je na koju su pisali učenici od prvog do petog razreda u ovoj kategoriji prvo mjesto osvojila je Nejla Subašić peti razred OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, drugo mjesto Emina Forto peti razred OŠ “Husein ef. Đozo“ Goražde, a treće mjesto pripalo je Ilmi Herenda četvrti razred OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde. Na temu“ Lijepo ime mog rodnog mjesta“ u kategoriji učenika od šestog do devetog razreda nagradu za prvo mjesto dobio je Eldar Agović osmi razred OŠ „Husin ef. Đozo“ Goražde, drugo mjesto Almin Radača sedmi razred OŠ“Praca“ Pale FBiH, dok je treće mjesto u ovoj kategoriji pripalo Ilhani Pleh učenici sedmog razreda OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača.

Pokrovitelj ove manifestacije Grad Goražde, sponzori: Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo, Općina Foča u FBiH i Općina Pale u FBiH.

Menadžment Centra za kulturu zahvaljuje svim direktorima, nastavnicima razredne nastave i profesorima maternjeg jezika osnovnih škola Bosansko-podrinskog kantona Goražde i susjednih opština  na suradnji i izradi ove zbirke.

Ovu hvale vrijednu dječiju manifestaciju i praznik za svu djecu, kroz voditeljski dio posla provela je Amila Herak.

Sudba Turčalo

Foto: Mubera Čavčić