U GORAŽDU ODRŽAN INFO DAN: INFO SESIJA I ULIČNA AKCIJA

U organizaciji Vijeća mladih Federacije Bosne I Hercegovine u suradnji sa Udruženjem “Index” iz Goražda, uz potporu Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, u Maloj sali JU “Centar za kulturu”  u Goraždu  održana je Info sesija, a u Omladinskoj ulici i  ulična informativna aktivnost, kako bi što više mladih ljudi dobilo informacije o Zakonu o mladima, ali i o samoj inicijativi. Zbog epidemiološke sitacije ograničen je  broj učesnika.

Naime Vijeće mladih FBiH, kako su nam kazali koordinator Inicijative Nedim Alibegović i koordinatorica Info dana Adna Sokolović poduzelo je niz aktivnosti, koje u konačnici imaju za cilj formiranje Savjeta za mlade FBiH i Zakon o mladima FBiH.

Donošenjem ovoga Zakona mladima bi se omogućilo, ravnopravno donošenje odluka, kao i da predlažu nove politike i vrše nadzor nad postojećim, poboljšavajući tako kvalitet života svake mlade osobe.