U Maloj sali Centra za kulturu promovisana je knjiga Antologija savremene bosanskohercegovačke poezije (prvi dio) -POETSKA SEHARA

Za razliku od drugih antologija, ovdje je srazmjerno dat prilično jednak prostor već afirmisanim i poznatim književnicima, kao i onima manje poznatim i onima koji stiču pjesničku afirmaciju. Pojedini autori zastupljeni su sa pet, četiri, tri, dvije ili samo sa jednom pjesmom. Autori dolaze iz raznih područja Bosne i Hercegovine i svojim stilom unose osobitosti svoga kraja i melodiku na-rodnih običaja.
Pjesnička Antologija koja zasigurno nije prva antologija bosanskohercegovačke poezije u ovom vijeku, ali je sigurno jedna od najzanimljivijih. Suorganizator današnje promocije je JU “Centar za kulturu” Goražde .
Prisutnima u sali obratio se direktor Udruženja za kulturu – Nova svjetlost Ibrahim Osmančašić koji je također promovisao svoje dvije.
Svoje pjesme promovisali su i Aleksandra Kostić, Milorad Kostić, Luka Bošković, Zumber Muratović, Fatima Jamaković Čoramegić, Selman Hadžifejzović, Faik Hadrović, Selma Hujdurović, Nada Ahmetspahić. Ovu promociju uveličali su i gosti Muhamed Hrenovica, Elvedina Tutić, Advija Herenda, Igbala Šačirović, Slavko Klisura, Esma Muratović Lukač i Senada Aleta.
Pratnja na gitari tokom promocije bio je profesor muzike Enes Ibričević.