Sa otvaranja izložbe u Zavičajnom muzeju u Goraždu